Ứng dụng gia công phay bánh răng côn, côn xoắn

Bánh răng côn thường dùng để truyền chuyển động giữa các trục cắt nhau dưới một góc ∑ nào đó thường là 90 độ ngoài trừ bánh răng côn trục chéo. Răng của bánh răng có: răng thẳng, răng tiếp tuyến, răng cong. Kiểu răng được đặc trưng bởi hình dạng và vị trí đường răng trên mặt phẳng lăn của bánh răng phẳng. Đường răng là giao tuyến của mặt răng với mặt côn lăn

Trong bộ truyền bánh răng, thường mặt côn lăn và mặt côn chia trùng nhau vì hầu như  không dùng dịch chỉnh góc ( vì sẽ làm thay đổi góc giữa hai trục)

Các góc côn chia được ký hiệu δ1 và δ2 cho bánh răng dẫn và bị dẫn. Nếu cắt bánh răng côn bằng mặt côn phụ: có cùng trục bánh răng có đường sinh vuông góc với đường sinh của mặt chia bánh răng côn tại điểm giữa của bề rộng vành răng b thì dạng răng ở trên mặt côn phụ này có dạng gần giống răng bánh răng trụ có bán kính vòng chia bằng chiều dài đường sinh của mặt côn phụ. Bánh răng trụ này được gọi tương đương với bánh răng côn

Vành răng của bánh răng côn được giới hạn bởi hai mặt côn phụ trong và ngoài tạo ra các mặt cắt gọi là mặt mút lớn và mặt mút bé. Khoảng cách giữa hai mặt mút, đo theo đường sinh mặt côn chia gọi là chiều rộng vành khăn b

Góc giữa hai trục:  ∑ = δ1 + δ2 = 90o

Vòng tròn giao tuyến của mặt côn chia với các mặt côn phụ được gọi vòng tròn chia. Tương ứng mặt phụ ta có vòng chia ngoài de, vòng chia trung bình d. Bước răng đo trên vòng tròn de gọi bước vòng ngoài Pie đo trên vòng d gọi bước vòng trung bình Pi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0982.336.719